Oblicza Mięsak

Yehuda, Ewing's Sarcoma
 


Zdjęcia osób z mięsakiem z całego świata. Dowiedz się więcej.

Co to jest mięsak?

Mięsaki są to nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej, np. z nerwów, mięśni, stawów, kości albo naczyń krwionośnych. Mięsaki mogą powstawać w dowolnej części ciała, często lokalizują się głęboko pod powięzią na kończynach.

Jaka jest zachorowalność na mięsaki?

Mięsaki stanową około 1% nowotworów złośliwych u dorosłych, natomiast u dzieci występują znacznie częściej. Szacuje się, że mięsaki u dzieci to około 15-20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Na całym świecie chorych na mięsaki są setki tysiące pacjentów, których w walce z tą chorobą wspierają ich rodziny.

Jak leczyć mięsaki?

Podstawą leczenia mięsaków jest leczenie skojarzone, którego głównym elementem jest operacyjne usunięcie mięsaka w graniach zdrowych tkanek. Zależnie od podtypu mięsaka, operacja często łączona jest z chemioterapią i/lub radioterapią.

Dlaczego mięsaki są niebezpieczną chorobą?

Ze względu na rzadkie występowanie mięsaków w populacji ogólnej, nowotwory te diagnozowane są błędnie i późno. Skutkuje to rozpoznawaniem choroby w bardziej zaawansowanym stadium, a to utrudnia wyleczenie chorych. Często uraz miejsca, w którym rozwinął się mięsak zwraca uwagę pacjenta na niebolesny guz, jednak uraz nie jest przyczyną rozwoju choroby!

Ośrodki onkologiczne zajmujące się leczeniem chorych na mięsaki

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków 
ul. Roentgena 5;  02-781 Warszawa 
Fax: _48 226 439 791
Prof. Piotr Rutkowski: E-Mail

Grupy wsparcia pacjentów chorych na mięsaki

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "SARCOMA"
03-286 Warszawa, ul. Malborska 14 m.5
Telefon: +48 608 335 326
Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST 
01 652 Warszawa, ul. Potocka 14 
Telefon: +48 228 322 103 
Kontakt